Kortmann transports ‘Jewels’

Last September Kortmann coordinated the transport of the exposition: ‘Jewels! The Glitter of the Russian Court’. Side by side collaboration between de Hermitage Amsterdam, lenders,  the Russian agent and Kortmann made a flawless transport possible. The beautiful jewels, portraits and costumes give us insights into the extravagant nightlife at the Lees meer…

Kortmann rijdt ‘Juwelen!’

Afgelopen september verzorgde Kortmann de coördinatie van de transporten voor de tentoonstelling: ‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’. Door nauwe samenwerking tussen de Hermitage Amsterdam, de bruikleengevers, de agent in Rusland en Kortmann zijn de kunsttransporten vlot en soepel verlopen. De prachtige juwelen, portretten en kostuums geven een inkijk in Lees meer…