class="archive author author-kortmann author-2 ">

 

     

Auteur: kortmann

Nieuwbouw van onze kunstopslag 2020

Nieuwbouw van onze kunstopslag 2020

Aan het einde van 2020 staat de oplevering van de volgende uitbreiding van het Kortmann depot gepland. Onze laatste uitbreiding werd in 2019 opgeleverd. Met deze extra meters beoogde Kortmann dat wij voldoende opslagcapaciteit zouden hebben tot en met 2021. Wij werden echter positief verrast en al snel was de opslag volledig verhuurd. Omdat wij verwachten dat de vraag naar kunstopslag toeneemt – door onder andere Brexit – is  Kortmann sneller dan verwacht van start is gegaan met een nieuwe uitbreiding en hiermee komt  een aanvullende 7.500 m2 geklimatiseerde en beveiligde kunstopslag beschikbaar.

Anders dan ons huidige depot zullen wij de hoogte in gaan bouwen: het nieuwe pand wordt maar liefst zes verdiepingen hoog. De betonnen muren van het gebouw worden voorzien van isolatiemateriaal ter bevordering en beheersing van het klimaat aan de binnenzijde en het afhouden van ongedierte en insecten. De vier muren en het dak worden voorzien van 2.000 zonnepanelen. Een gedeelte van de opgewekte zonne-energie wordt door onszelf gebruikt voor de stroomvoorzieningen in de kantoren, de zagerij en het depot. De rest van de stroom zal door het elektriciteitsnet gebruikt worden om huishoudens van groene stroom te voorzien.

Het klimaat in het gebouw zal worden gereguleerd door een speciaal klimaatbeheersingssysteem. Dit systeem wordt verwarmd en gekoeld middels twee CO2-neutrale luchtwarmtepompen die zijn aangesloten op de zonnepanelen. Het klimaatsysteem bestaat uit twee delen: vloerverwarming die door het gehele pand op alle verdiepingen wordt aangelegd en een luchtsysteem. Het gebruikte klimaatsysteem wordt hierdoor niet aangedreven door fossiele stoffen, wat het systeem economisch en ecologisch duurzaam maakt. Ter preventie van stofvorming worden alle vloeren voorzien van een speciaal stofvrij laagje. Dit alles zorgt ervoor dat onze gehele opslag straks voldoet aan de hoogste kwaliteit kunstopslag naar museale maatstaven.

Mocht u interesse hebben in kunstopslag bij Kortmann, of benieuwd zijn naar de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

Extension of our art storage 2020

Extension of our art storage 2020

At the end of 2020 the completion of another extension of our warehouse is scheduled. The latest extension was completed in 2019. Back then, we assumed we would have enough storage volume for the foreseeable future. Surprisingly, the extra 2.500 m2 was rented out faster than expected. As a result, Kortmann decided to start the construction of another extension as we assume that – among other things due to Brexit – the demand for art storage will increase. After completion, another 7.500 m2 of fine art storage will be available.

Contrary to our current storage unit, we will now build upwards: the new addition will be six stories high. The concrete walls will be prepared with isolation materials to foster the climate on the inside of the building, which enables us to control it. Besides that, these walls also prevent insects and pests from entering the building. On the outside, the four sides and roof of will be completely covered with 2.000 solar panels. A part of the generated energy will supply our offices, carpentry and fine art storage and the remaining energy will be used by the electricity grit to supply households with green energy.

As mentioned, the climate inside the building will be completely regulated by a special climate system. This system consists of two parts: underfloor heating that will be installed on all floors and a humidity control system. This climate system will be heated and cooled by two CO2– neutral air heat dolls on the roof of the building, supplied by the solar panels. This way Kortmann is completely self-sufficient and completely CO2-neutral. To prevent dust formation, all floors will be lined with a dust free layer. All these measures make that our fine art storage meets the highest museum depot standards.

If you are interested in the fine art storage facilities at Kortmann, feel free to contact us for the possibilities and extra information.

Zonnepanelen op het dak van Kortmann depot

Sustainabillity: Solar panels

Sustainaillity: Solar panels

In 2019 we extended our fine art storage. We now have more than 12.500 m2 fine art storage. The building contains our own carpentry, offices, viewing room, boardroom and canteens.

During the same period of our expansion we decided to take advantage of the circumstances and make our warehouse more sustainable. One of the measures we took was installing 2.500 solar panels on the roof of the entire warehouse.

Eighty percent of the energy coming from those solar panels will be used to supply 190 households of green energy. The remaining twenty percent of the energy will supply our own facility, including the LED lightning and climate system of our fine art warehouse. By doing so we are not only completely self-sufficient, our fine art storage is now completely CO2-nutral too.

At this moment we are building another extension of our warehouse. This extra 7.500 m2 storage will be ready at the end of 2020. This expansion will be build by the most modern standards for security and environmentally friendly. The exterior of the building will be filled with another 2.000 extra solar panels. With this our warehouse will deliver more green energy that will be used to supply our own building and that of more households.

Do you have any questions regarding our (new) fine art storage? Feel free to contact us.

Titel: Red Rock – Kunstenaar: El Anatsui – Locatie: Mathaf: arab museum of modern art

Zonnepanelen op het dak van Kortmann depot

Duurzaamheid: Zonnepanelen

Duurzaamheid: Zonnepanelen 

In 2019 is onze kunstopslag (depot) uitgebreid. In totaal beschikken wij nu over ruim 12.500 m2 kunstopslag en beheren wij onze eigen zagerij, emballage, kantoren, viewingroom, vergaderruimte en kantines.

Tegelijk met de uitbreiding hebben wij er in 2019 ook voor gekozen om ons pand te verduurzamen. Een van de maatregelen die wij hiervoor genomen hebben is het plaatsen van 2.500 zonnepanelen op het dak van ons depot.

Tachtig procent van de opgewekte energie wordt gebruikt voor het voorzien van ongeveer 190 huishoudens. Twintig procent wordt door ons zelf gebruik voor de LED-verlichting, de stroomvoorziening in het gehele pand en het klimaatsysteem van het depot. Hierdoor is het pand niet alleen zelfvoorzienend, maar is ons depot ook geheel CO2-neutraal.

Eind 2020 zal er nog eens 7.500 m2 aan geklimatiseerde en beveiligde kunstopslag beschikbaar zijn in onze nieuwste aanbouw die op dit moment wordt gerealiseerd. Deze aanbouw wordt naar de modernste maatstaven gebouwd, op gebied van zowel veiligheid als milieu. De buitenzijde van deze nieuwbouw wordt bovendien voorzien van nog eens 2.000 zonnepanelen. Hiermee wordt ook de nieuwe kunstopslag voorzien van groene stroom en gaat het tevens méér opleveren voor andere huishoudens.

Benieuwd naar onze kunstopslag? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Titel: Red Rock – Kunstenaar: El Anatsui – Locatie: Mathaf: arab museum of modern art

Donation Trees For All

Donation Trees For All


Kortmann has been a partner of Trees For All since 2019. This is an organization that plants trees in both the Netherlands and abroad to compensate for CO2 emissions. We are aware that our trucks and the use of air- and sea freight impact our environment. For this reason we contribute to this project by donating each year. For each contribution two trees will be planted by Trees For All: one tree in the Netherlands and one tree in one of the reforestation projects in Bolivia or Uganda. Afterwards the donator receives a certificate of the participation in the project. In addition to contributing to a healthier climate, planting forests improves the income positions and living conditions of the local populations.

We offer our relations the opportunity to join us in this movement. You can choose to add a voluntary contribution of €12,50. For each contribution Trees For All plants two trees. You receive a certificate as well as proof of your contribution. Contact our office for more information or if you want to donate!


Unseen Amsterdam 2019

Unseen Amsterdam 2019

The eighth edition of Unseen Amsterdam took place this September. Kortmann was preferred shipper to import and transport works of art for artists and galleries from India, Singapore and the USA. Our art handlers and customs personnel worked in collaboration with galleries and the Unseen organisation to set up a beautiful exposition. We went through every step in the logistic process: from packing to transport to instalments. A wonderful collaboration and lovely exhibition as a result!

Kortmanns nieuwe duurzame depot!

Kortmanns nieuwe duurzame depot!


Binnenkort wordt ons nieuwe depot in gebruik genomen.

In januari is Kortmann begonnen met de aanbouw van meer dan 2000m2 geklimatiseerde en beveiligde kunstopslag. De uitbreiding van ons depot heeft meer dan alleen extra ruimte met zich meegenomen. We hebben namelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons depot te verduurzamen. Een dak vol zonnepanelen en een gloednieuwe warmtepomp maakt dat ons bedrijf geheel duurzaam functioneert!

Bent u toevallig op zoek naar een veilige plek voor (tijdelijke) opslag van uw waardevolle kunstwerken? Neem vrijblijvend contact met ons op voor verdere specificaties van onze nieuwe aanbouw.

 

 

Kortmann’s new sustainable depot!

Kortmann’s new sustainable depot!


Just a few months before our new depot will officially open!

In January Kortmann began the construction of more than 2000m2 (22.000 ft2) extra storage, completely climatized and secured. The extension provides more benefit than just extra space, however. We took this opportunity to go green! A roof full of solar panels and a brand-new water pump makes Kortmann more sustainable than ever.

In search of (temporary) storage for your works of art? Feel free to contact us for further specifications about our new depot.

Kortmann transports ‘Jewels’

Kortmann Transports ‘Jewels’


Last September Kortmann coordinated the transport of the exposition: ‘Jewels! The Glitter of the Russian Court’.

Side by side collaboration between de Hermitage Amsterdam, lenders,  the Russian agent and Kortmann made a flawless transport possible. The beautiful jewels, portraits and costumes give us insights into the extravagant nightlife at the Russian court. The exposition runs until March 2020 in de Hermitage Amsterdam. More info on the website of de Hermitage Amsterdam.

Have you spotted our decorated Kortmann truck yet?

Kortmann rijdt ‘Juwelen!’

Kortmann rijdt ‘Juwelen!’


Afgelopen september verzorgde Kortmann de coördinatie van de transporten voor de tentoonstelling: ‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’.

Door nauwe samenwerking tussen de Hermitage Amsterdam, de bruikleengevers, de agent in Rusland en Kortmann zijn de kunsttransporten vlot en soepel verlopen. De prachtige juwelen, portretten en kostuums geven een inkijk in het extravagante avond- en nachtleven aan het Russische hof. De tentoonstelling loopt tot maart 2020 in de Hermitage Amsterdam. Meer informatie is te vinden op de website.

Heeft u onze gestickerde Kortmann wagen al zien rondrijden?

  • 1
  • 2