Update Green collaboration with Zonnigdak

Kortmann Art Packers & Shippers, in collaboration with Zonnigdak.nl, proudly shares an update on their latest energy transition project. The collaboration has resulted in the realization of an advanced Battery Energy Storage System (BESS). The battery is intelligently managed to optimize the use of self-generated electricity and reduce the imbalance in the public power grid.

Een update van de groene samenwerking met Zonnigdak

Kortmann Art Packers & Shippers, in samenwerking Zonnigdak.nl, deelt met trots de update van hun laatste energietransitie project. De samenwerking heeft geleid tot de realisatie van een geavanceerd Battery Energy Storage System (BESS).  De batterij wordt slim aangestuurd waarbij de eigen opgewekte stroom optimaal wordt benut en tevens de onbalans in het openbare stroomnet wordt verminderd.

De Rol van Kunsttransport in Tentoonstellingen en Evenementen

Kunsttentoonstellingen en kunstbeurzen vormen een essentieel onderdeel van de kunstwereld. Ze bieden kunstenaars een platform om hun werk te presenteren en kunstliefhebbers de mogelijkheid om te genieten van een rijke verscheidenheid aan artistieke uitingen. Achter de schermen van deze evenementen speelt kunsttransport een cruciale rol in het mogelijk maken van deze bijzondere gelegenheden. In dit artikel zullen we de betrokkenheid van Kortmann Art Packers & Shippers bij het organiseren van tentoonstellingen en kunstbeurzen bespreken, evenals de logistieke uitdagingen, planning en coördinatie die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze evenementen soepel verlopen.

Veilige Transport van Frans Hals’ Meesterwerken naar het Rijksmuseum door Kortmann

Vorige week vervulde Kortmann een cruciale rol in het veilig transporteren van twee waardevolle kunstwerken van de beroemde zeventiende-eeuwse meester Frans Hals naar het prestigieuze Rijksmuseum in Amsterdam. Een van deze meesterwerken was Hals’ eerste schuttersstuk, het iconische “Feestmaal van de officieren van de Sint Jorisschutterij” uit 1616.